SOSIALT ANSVAR

Vårt syn på miljø- og samfunnsansvar strekker seg langt utover å bare oppnå en grunnleggende standard. Vi setter ansvarlig atferd og god bedriftskultur i første rekke når vi utarbeider bærekraftige rutiner for kunder, kollegaer, eiere og samfunnet for øvrig. Denne innstillingen er også svært viktig i forhold til å både underholde og motivere våre dyktige medarbeidere, såvel som ved valg av leverandører og samarbeidspartnere i utviklingen av langsiktige relasjoner.

Cowin er medlem av SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), en non-profit medlemsorganisasjon med fokus på økt ansvarlighet og etiske prosesser av globale leverandørkjeder.

MILJØ, HELSE OG ANSVAR.
VI SETTER
MEDARBEIDERE OG
PLANETEN I FOKUS.

COWIN GLOBAL spesialiserer seg på utvikling, design og produksjon av utstyr for lagring, håndtering, transport og distribusjon av materialer og varer. Cowinkonsernet er en raskt voksende tilbyder av traller, stålcontainere, containere, paller, hyller og vogner.

Vår produksjon i Cowinkonsernet er ISO sertifisert innen kvalitetssikring og arbeidsmiljø. Vi er også P-merket av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. I tillegg til ovennevnte sertifiseringer, legger vi til ytterligere kvalitetsfaktorer basert på våre egne erfaringer innen både øvrige standarder og vår egen bransje.

sedex_logosp_logo_rgb

Kontakt oss